Stavební firma Příbram, rekonstrukce, stavby a zeteplení

TORUS
site map
email
home


Výstavba domů

V současné době nabízíme stavbu RD na klíč na vlastním pozemku v obci Občov. více >>

Rekonstrukce

Provádíme rekonstrukce objektů v jakémkoliv rozsahu, včetně zajištění profesí a subdodávek. více >>

Certifikace

 

Jakost a prostředí

   Systém řízení jakosti, který využívá možnosti analýzy rizik a vyhodnocuje údaje o kvalitě produkce, umožňuje zvyšovat kvalitu realizovaných zakázek. Společnost je držitelem certifikátu, který potvrzuje, že zavedený systém managementu jakosti je v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 : 2001. Základní cíle jsou stanoveny v Politice jakosti společnosti.
   Společnost je držitelem ČSN EN ISO 14001:2004. Systémem environmentálniho managementu vytváří záruku vyhodnocení a řešení rizik v oblasti ochrany životního prostředí, které vznikají při realizaci staveb. Základní cíle ve vztahu k životnímu prostředí jsou stanoveny v Politice ochrany životního prostředí.

 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 firmy Torus Pb s.r.o. byl shledán shodným s požadavky normy pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008.

 

 

 Politika jakosti a ochrany životního prostředí

   Základní cíle společnosti TORUS Pb s.r.o. spočívají v plnění a překračování požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti a ve zlepšování a prevenci environmentálních dopadů činnosti organizace.

 

 

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb: PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ