Stavební firma Příbram, rekonstrukce, stavby a zeteplení

TORUS
site map
email
home


Výstavba domů

V současné době nabízíme stavbu RD na klíč na vlastním pozemku v obci Občov. více >>

Rekonstrukce

Provádíme rekonstrukce objektů v jakémkoliv rozsahu, včetně zajištění profesí a subdodávek. více >>

O společnosti

                                                                                                                                                        

Firma Torus Pb s.r.o. vznikla v březnu roku 2005. Navázala na podnikání fyzické osoby, která na trhu působí od roku 1995. Jedná se o firmu s dlouholetými zkušenostmi v realizaci komplexních řešení v oblasti pozemního stavitelství.

Jsme dynamická společnost sledující nejnovější trendy v oboru a připravená plnit i nejnáročnější požadavky našich klientů z řad soukromých investorů i státních institucí. Velký důraz klademe na politiku jakosti, řídíme se systémy dle norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a 18001. Dosáhli jsme toho, že naše jméno je v regionu spojováno především se seriózností, kvalitou a stabilitou. O rychlém rozvoji firmy svědčí velký počet realizovaných zakázek a spokojených investorů. Dodržujeme zásady poctivého podnikání při dodržování sjednaných termínů dokončení a kvality díla. Nemáme nedoplatky vůči orgánům státní správy a svým dodavatelům.

Naše stavební společnost je univerzálního zaměření. Mezi naše hlavní podnikatelské aktivity patří výstavba objektů občanské vybavenosti, rekonstrukce památkových objektů, výstavba rodinných domů, rekonstrukce rodinných domů, fasády a zateplovací systémy, výstavba průmyslových objektů, rekonstrukce objektů ve zdravotnictví, zámková dlažba, opravy a zhotovení komunikací, autodoprava atd. Po stavební stránce jsme soběstačná stavební firma, schopná pružně reagovat vlastní kapacitou dle potřeb jednotlivých staveb. Disponujeme nákladní dopravou a strojem CAT 428D. Vlastníme rovněž stavební výtahy a lešení, hutnící techniku atd.

Jsme schopni vlastními silami zajistit všechny hlavní stavební profese. Dále zabezpečit veškeré profese přidružené stavební výroby, a to klempířské, topenářské, instalatérské, tesařské, malířské apod. Tím je umožněna plynulost výrobního toku realizovaných zakázek. Specializované práce jsou zabezpečovány prostřednictvím subdodavatelů, se kterými jsme navázali dlouhodobou a úzkou spolupráci, a od kterých je vyžadována stejně vysoká kvalita práce, jako se uplatňuje ve firmě Torus Pb s.r.o.

Naši zaměstnanci se mohou prokázat dlouhodobými zkušenostmi při realizaci stavebních zakázek průmyslového, administrativního i bytového charakteru. Technické vybavení firmy ale i vysoká kvalita řemesel garantuje schopnost nabídnout zákazníkovi úplný servis, převzít jakoukoliv stavební zakázku a v požadovaných parametrech ji dokončit. 

 

Od našich zaměstnanců očekáváme:

 • vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
 • pochopení požadavků zákazníka
 • zákaznicky orientovaný přístup k práci
 • dodržování požadavků integrovaného systému

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:

 • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb
 • dodržování sjednaných termínů
 • ochotu společnosti řešit zákazníkovi potíže s realizací naší zakázky
 • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje:

 • k neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • ke spolupráci s kvalitními dodavateli
 • dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
 • dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy
 • na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému